Zákoné pojištění vozidel a ceny

!! Vyzkoušejte porovnání poviného ručení !!

Zakone pojisteni vozidel

Zákoné pojištění vozidel, obecně rozšířené pod názvem „povinné ručení“ (oficiálním názvem „Pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidel“), je jediným povinným po22jištěním motorových vozidel u nás. Povinné ručení upravuje zákon č. 168/1999 Sb. o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Vztahuje se nejen na všechna motorová vozidla provozovaná na veřejných komunikacích v České republice, ale i na veškerá motorová vozidla s přidělenou registrační značkou či technickým průkazem.

Sjednání povinného ručení je nutné vyřídit ještě před tím, než začnete příslušné vozidlo používat. Funkcí povinného ručení je pokrytí škod na majetku a na zdraví, které vzniknou právě v důsledku užívání motorového vozidla (pozor! – povinné ručení se nevztahuje na škody vzniklé na vašem vlastním vozidle, ty pokrývá havarijní pojištění). Díky povinnému ručení tedy viníci dopravních nehod nemusejí, pokud škody nepřesáhnou smluvenou výši pojistného plnění, hradit vzniklé škody a výdaje za případná léčení. Zákonem stanovené minimum pojistného plnění je přitom 35 miliónů, do kterých se výše naprosté většiny celkových škod pohodlně vejde. U vybrané pojišťovny si však můžete vybrat z více limitů pojistného plnění, některé nabízejí pojistné plnění až ve výši cca. 100 miliónů Kč.

Povinné ručení v současnosti nabízí v České republice třináct pojišťoven – Allianz, AXA, Česká pojišťovna, Česká podnikatelská pojišťovna, ČSOB, Direct, Generali, Hasičská vzájemná pojišťovna, Kooperativa, pojišťovna Slavia, Triglav, Uniqa a Wüstenrot. Cenu pojištění ovlivňuje velké množství faktorů (od objemu válců a výkonu motoru, přes stáří a typ vozu až po údaje o věku a bydliště pojistníka). Velmi důležitým, ne-li vůbec nejdůležitějším z faktorů je délka tzv. bezeškodného plnění pojištění. Tento údaj udává, po jak dlouhou dobu se Vám, co by žadateli o novou pojistku, daří řídit bez způsobení nehody. Čím delší je tato doba, tím levnější pojistka Vás čeká a naopak (tzv. systém bonusů a malusů).

Jediným platným dokladem o povinném ručení je tzv. zelená karta, kterou je řidič povinen mít při užívání vozidla neustále při sobě. Jinak se totiž vystavuje hrozbě pokuty ve výši 1500 až 3000 Kč (pokuta za případné užívání vozidla bez sjednaného povinného ručení může od roku 2009 dosahovat dokonce až 40 000 Kč). Díky novele zákona č.168/1999 Sb. lze i zpětně pokutovat používání vozidla, u kterého se prokáže, že v době používání nebylo pojištěno. Za každý den z tohoto období je pak provozovatel vozidla povinen zaplatit částku ve výši 20 – 300 Kč, podle typu vozidla.


!! Vyzkoušejte porovnání poviného ručení !!

Novinky

17.11.2011 - Povinné ručení s bonusem

Pojištění vozidla je zákonem nařízeno pro každé auto. Nejlevnější auto pojištění je možné získat za pomocí internetového srovnání pojištění, kde zadáte vaše údaje a stránka vám vypíše nabídky pojištění od všech vozidel!